Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Teamrolmanagement

Het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen

Misschien is uw organisatie bezig om afdelingen of units anders samen te stellen. Of misschien vraagt u zich af hoe u met succes meer verantwoordelijkheid aan teams kunt delegeren. Of werkt u al met teams en vraagt u zich af waarom die niet allemaal even succesvol zijn. Het kan ook zijn dat u lid bent van een team waarvan u denkt dat het betere resultaten zou kunnen boeken. Een training teamrolmanagement is een manier om uw team(s) succesvoller te maken.

Wat is teamrolmanagement?

Het concept teamrol stamt uit de psychologie van de groepsdynamica. In elke groep waarin een taak is geformuleerd, ontwikkelen zich rollen die de groepsdoelen (uitgesproken of onuitgesproken) dienen, zodat de groep haar werk kan blijven doen.

Prof. dr. M. Belbin onderzocht een decennium lang de wijze waarop individuen zich in groepen gedragen. Hij richtte zich daarbij vooral op de verschillen tussen succesvolle en niet succesvolle teams. De uitkomsten wezen op het bestaan van acht teamrollen. Een teamrol omvat een aantal samenhangende gedragspatronen, en kan op een natuurlijke wijze door een bepaald karaktertype worden ingevuld. Iedereen draagt zijn teamrollen altijd bij zich. Bij teamrolmanagement gaat het erom de verschillende teamrollen effectief in te zetten op de juiste momenten in werkprocessen.

Wat levert een training op?

- Inzicht, kennis en vaardigheden in teamrolmanagement
De teamleden worden zich door de training bewust van hun eigen en van andermans teamrollen. Daardoor zullen zij hun eigen teamrol direct kunnen activeren en benutten als dat nodig is. Doordat ze de kwaliteiten van hun teamleden beter herkennen, zullen ze effectiever samenwerken en zullen de resultaten verbeteren.
- Effectievere keuzen maken
Een manager die met teamrollen werkt, kan vaststellen welke schakel ontbreekt voor een succesvolle samenwerking. Hij kan ook vaststellen wat de oorzaak is van een slechte teambalans. Dat kan bijvoorbeeld de overlappende inbreng zijn van verschillende teamleden in een dezelfde teamrol. Dat kan ertoe leiden dat geen van hen zich volledig kan ontplooien, waarna de frustratie daarover zich een weg zoekt in de groep.
- Waarderen van kwaliteiten
Als teamleden inzicht hebben in de verschillende teamrollen en de wijze waarop de teamleden daaraan vorm geven, zullen zij 'hinderlijk' of 'storend' teamgedrag anders zien en benoemen. Hierdoor kunnen teamleden meer aangesproken worden op hun specifieke kwaliteiten en op de timing van de inzet daarvan. Ook kan een effectieve inbreng sneller worden herkend en gewaardeerd.
- Trainen van ondersteunende vaardigheden
Door de specifieke aanpak van teamrolmanagement door onze trainers komen allerlei andere aspecten van succesvol samenwerken aan de orde, zoals inzet en betrokkenheid van teamleden, groepsdynamica, resultaatgericht werken, conflicthantering en onderhandelingsvaardigheden.

Onze aanpak

Alle teamleden vullen online een teamroltest in. De uitkomsten hiervan gebruiken wij om een analyse te maken van het team. Afhankelijk van deze analyse en in samenwerking met de opdrachtgever ontwerpen wij een maatwerkprogramma dat past bij de doelen en de ontwikkeling van het team.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer