Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Teamontwikkeling

In de 19e eeuw werden organisaties gezien als machines en was de ratio het hoogste goed. Tegenwoordig worden organisaties veel meer beschouwd als sociale constructen van groepen mensen die met elkaar interacteren. Soms doen zij dit vanuit dezelfde visie en gedeelde waarden, maar vaker vanuit verschillende belangen, en altijd vanuit verschillende interpretaties van ogenschijnlijk dezelfde betekenissen.

Ook over het besturen van een organisatie wordt tegenwoordig anders gedacht. Nog steeds zit de causale top-down aanpak diep in ons denken verankerd. In een stabiele omgeving is top-downbesluitvorming ook verreweg het eenvoudigst. De omgeving is echter zelden stabiel, en meestal zelfs uitgesproken turbulent. De top kan daardoor niet alles overzien, wat top-downbesluitvorming risicovol maakt. Een verkeerde beslissing kan de klanttevredenheid en de leverbetrouwbaarheid direct schaden.

Steeds vaker worden daarom groepen medewerkers verantwoordelijk gemaakt voor belangrijke besluiten in de directe werkomgeving en in relatie tot de klant. Door middel van managementinformatie en passende overlegvormen wordt de juiste informatie bij de juiste personen gebracht, en worden passende besluiten genomen. Dit is een meer organisch proces van samenwerken met goede resultaten.

Door meer gebruik te maken van het vermogen van mensen om via zelforganisatie als groep te leren, en tot oplossingen te komen die boven het individuele groepsbelang uitgaan, worden werkprocessen verbeterd en bedrijfsresultaten gunstig beïnvloed. Teams kunnen veranderingen in de omgeving vroeg signaleren en daar adequaat op reageren. Door successen en mislukkingen te analyseren, kan iedereen ervan leren.

Wij hebben vele jaren ervaring met de implementatie en de ontwikkeling van teamwerk in organisaties. Werken met teams vraagt meer dan het samenbrengen van individuen en het vaststellen van een doel en een resultaat. Er is bewuste aandacht nodig om van een groepje individuen een dynamisch en succesvol team te maken. Het samen ontwikkelen van een visie, het leren kennen van elkaars kwaliteiten en het ontwikkelen van (team)competenties zijn belangrijke thema's als het gaat om teamontwikkeling.

Wij staan een integrale benadering voor, wat betekent dat we het gedefinieerde probleem altijd beschouwen als onderdeel van het totaal en daar onze aanpak op afstemmen. Als zich daarbij nieuwe vragen aandienen, bespreken wij die met de opdrachtgever. Eventueel wordt de opdracht op basis van die bespreking bijgesteld en kan aanvullende expertise vanuit onze groep worden ingezet.

Werkwijze

Wij kunnen ondersteuning bieden als de samenwerking binnen een groep niet goed verloopt, een team andere taken en verantwoordelijkheden krijgt of als er nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet moeten worden. Met verschillende onderzoeksstrategieën brengen wij de vraagstukken in kaart. We bespreken de resultaten van het onderzoek met onze opdrachtgever en met de groep, en dat is wat ons betreft de eerste interventie. Afhankelijk van de vraag en de problematiek in de groep ontwikkelen wij een specifieke training, begeleiden we het proces gedurende een aantal bijeenkomsten, verzorgen we actieve mediatie tussen groepsleden, of coachen we de leidinggevende. We gebruiken hierbij verschillende interventies en methodieken. Vaak wordt een combinatie van procesbegeleiding en individuele coaching ingezet.

Groepsdynamica

Vroeger was het gebruikelijk dat mensen hun hele loopbaan bij dezelfde baas bleven. Zij verrichtten daar vaak jarenlang hetzelfde werk. Zij wisten precies waar ze aan toe waren, het doel was duidelijk en taken en verantwoordelijkheden waren duidelijk omschreven. Ze kenden hun plek in de groep mensen met wie ze samenwerkten.

Doordat bedrijven snel in moeten kunnen spelen op veranderingen in hun omgeving, wisselen groepen mensen tegenwoordig voortdurend van samenstelling en opdracht. Dat kan leiden tot onrust en onduidelijkheid. Mensen reageren hier verschillend op. Sommigen gaan hun eigen weg en bemoeien zich zo min mogelijk met de andere groepsleden. Anderen sluiten wisselende coalities, waarmee ze hun eigen belangen veilig stellen. En een enkeling, soms de leidinggevende, doet zijn uiterste best om gemeenschappelijkheid te creëren, zodat er betere resultaten geboekt kunnen worden, of gewoon omdat een betere samenwerking bijdraagt aan de arbeidstevredenheid.

Lees meer

Teamrolmanagement

Het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen

Misschien is uw organisatie bezig om afdelingen of units anders samen te stellen. Of misschien vraagt u zich af hoe u met succes meer verantwoordelijkheid aan teams kunt delegeren. Of werkt u al met teams en vraagt u zich af waarom die niet allemaal even succesvol zijn. Het kan ook zijn dat u lid bent van een team waarvan u denkt dat het betere resultaten zou kunnen boeken. Een training teamrolmanagement is een manier om uw team(s) succesvoller te maken.

Lees meer

Veranderversneller voor wijkteams

Met het overhevelen van de zorg en participatie naar de gemeenten moest de zorg en ondersteuning weer dichtbij de mensen worden gebracht en overzichtelijk worden gemaakt. Sociale wijkteams kregen een belangrijke sleutelrol toegewezen om deze transformatie in het sociaal domein vorm te geven.

Nu, een aantal jaren later, blijkt uit allerlei onderzoeken dat er nog forse slagen te maken te zijn om de gewenste verandering te realiseren. Vrijwel voortdurend moeten visies, denkwijzen en handelingspatronen worden bijgesteld. Dit doet een groot beroep op de wendbaarheid en het leervermogen van alle betrokkenen, niet in de laatste plaats van de wijkteammedewerkers. 

In samenwerking met Nelly ter Voert (TalentWoman) en Petra Janzweert (BGL) begeleiden wij wijkteams bij dit veranderingstraject, door middel van de veranderversneller. Meer informatie hierover kunt u hier vinden. 

 

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer