Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Persoonlijke ontwikkeling

Van werknemers wordt verwacht dat zij zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, verwachtingen en structuren. Blijven leren en ontwikkelen is voor alle betrokkenen in een organisatie belangrijk om met plezier en gezond het werk te blijven doen en goede resultaten te blijven behalen.

In de visie van THP hebben mensen alles in huis wat zij nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen. Velen zijn in de loop van hun leven echter vergeten wat zij werkelijk willen en kunnen. Ze hebben een masker opgezet, of een harnas om zich heen gecreëerd. De trainers en coaches van THP helpen mensen om hun eigen authenticiteit te hervinden. Wij ondersteunen individuen, groepen en organisaties met een effectieve ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden.

Werkwijze

Om een beeld te krijgen van de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling van de doelgroep voeren we intakegesprekken met de opdrachtgever, met de deelnemer(s) en met eventuele andere betrokkenen.

Op basis hiervan ontwikkelen wij een aanbod dat kan bestaan uit cursussen, trainingen en/of coaching. Deelnemers kunnen hiervoor worden uitgenodigd of zich hiervoor zelf inschrijven. Voor verschillende organisaties hebben wij op deze manier geïntegreerde trainings- en coachingstrajecten ontwikkeld.

Loopbaancoaching

Veranderingen binnen organisaties volgen elkaar in hoog tempo op. Visies, denkwijzen en bestaande gedragspatronen staan voortdurend ter discussie. Beleidswijzigingen, bezuinigingen, het weghalen van managementlagen, het ‘kantelen’ van organisaties, etc. leiden regelmatig tot vragen die te maken hebben met een heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Loopbaanvragen kunnen ontstaan als...

 • ...mensen niet meer tevreden zijn met hun huidige baan, of werkomgeving. Ze willen meer, minder, of gewoon anders.
 • ...banen verdwijnen door reorganisaties, of omdat bedrijven ophouden te bestaan.
 • ...mensen na een ziekte-of burnout besluiten dat ze niet meer terug willen naar hun oude werkplek, of dat hun plek tijdens hun afwezigheid verdwenen, of anders ingevuld is.
 • ...jonge mensen met veel potentie, die snel in een baan rollen, zich afvragen of ze wel de juiste keuzes gemaakt hebben.

Lees meer

Individuele coaching

Mensen hebben verschillende manieren van leren. De een leert graag in een groep, de ander leert liever via de computer, weer een ander leert graag via gesprekken met een coach. Er zijn veel verschillende manieren van coachen.
Wij zien coachen als een vorm van maatwerk leren en opleiden, leren zonder omwegen, zonder tijdsverlies.

Individuele coaching kan u helpen als...

 • ...u door wilt groeien naar een andere functie
 • ...u eindverantwoordelijke bent en in de organisatie geen evenknie hebt waarmee u kunt sparren
 • ...u in een nieuwe functie geplaatst bent en het gevoel heeft dat u daar nog in moet groeien
 • ...u regelmatig dezelfde feedback krijgt en daar iets mee wilt doen
 • ...u door de bomen het bos niet meer ziet
 • ...u een aspect in uw werk niet goed onder de knie krijgt
 • ...u het gevoel heeft dat u alleen nog maar werkt
 • ...u het plezier in uw werk kwijt raakt

Lees meer

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer