Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Ten Have en Partners

Wij beschouwen onszelf als partners in organisatie vraagstukken. Naar aanleiding van uw vraag of probleem gaan we samen met u op zoek naar wat u of uw organisatie nodig heeft, welke oplossingen mogelijk zijn en hoe die zijn te realiseren. Daarbij staan we een integrale werkwijze voor. Dit betekent dat we zowel de vraag als de mogelijke oplossing(en) bekijken in relatie tot de hele organisatie. We onderzoeken dan ook meerdere aspecten van de organisatie. Als dat nodig is om het beoogde resultaat te behalen, stellen we oplossingen voor die ingrijpen op verschillende plaatsen in de organisatie. Onze rol in dit hele proces wisselt: wij treden op als adviseur, onderzoeker, trainer of coach.

Visie en missie

We leven in een vrij en democratisch Nederland, waar we naast ruimte voor het individu, ook zorgdragen voor elkaar. We zijn ons dagelijks bewust wat een voorrecht het is om in een vrij land te leven. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid, met elkaar moeten we hierin blijven investeren. 

Ook vanuit Ten Have & Partners willen we waarde toevoegen aan onze samenleving. Dat doen we door mensen en organisaties die betrokken zijn bij belangrijke vraagstukken te begeleiden bij het verwezenlijken van hun missie.

Lees meer

Kleurrijk klantenbestand

Tot onze klantenkring behoren diverse bedrijven, gezondheidscentra, opleidingsinstituten en overheidsinstellingen. Wij zijn met veel plezier en succes binnen allerlei vakgebieden actief. Om u een indruk te geven van ons kleurrijke klantenbestand tonen we hier een aantal voorbeelden van bedrijven en instellingen waarbij we actief zijn en/of waren. Speur op onderstaande afbeelding naar casussen waaraan wij gewerkt hebben.

Lees meer

Historie

In 1992 besloot Cher ten Have zijn baan als maatschappelijk werker op te zeggen en startte hij als éénpitter Ten Have & Partners. Als studentenleider stond hij al achter de microfoon op het malieveld en brak hij op een landelijke manifestatie een lans voor het zelfstandig ondernemerschap voor zijn beroepsgroep. 

Zijn verlangen was om, samen met gelijkgestemden, mensen in organisaties in contact te brengen met dat waar ze blij van werden en waar ze goed in waren, vanuit de overtuiging dat dit zowel de mensen als de organisaties verder zou brengen. Zijn verlangen bleek aanstekelijk.

Lees meer

THP Opleidingen & Trainingen

THP Opleidingen en Trainingen is de opleidingspoot van Ten Have & Partners. Onze kracht ligt in het, samen met onze klanten, vraaggericht (door) ontwikkelen van cursussen en opleidingen. Dit gebeurt vaak als onderdeel van een groter verandertraject. Al onze opleidingen zijn  maatwerk en worden in-company gegeven. Het startniveau staat niet van te voren vast, maar wordt aangepast aan wat binnen uw organisatie en voor de deelnemers het meest passend is. 

Om snel en flexibel in te kunnen spelen op wat uw organisatie nodig heeft hebben we, sinds 2019, THP Opleidingen en Trainingen georganiseerd als een samenwerkingsverband van zes zelfstandige bedrijfjes. We weten wat we aan elkaar hebben, wie waar sterk in is en bewaken met elkaar de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen.

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer