Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Werkwijze

Samen met alle betrokkenen in uw organisatie analyseren we de huidige en de gewenste situatie. We beschrijven een helder gemeenschappelijk vertrekpunt, de eindbestemming en de route er naar toe. Effectieve organisatieveranderingen kenmerken zich door een heldere analyse en een integrale aanpak. Sinds een aantal jaren maken we in organisatieveranderingen met veel succes gebruik van de waarderende benadering. Samen met alle betrokkenen doorlopen we een aantal stadia: Ontdekken wat er al is, dromen over de gewenste situatie, doelen stellen en acties uitzetten. Dit proces creeert draagvlak en energie. Beide zijn noodzakelijk om veranderingsprocessen succesvol te laten verlopen.

Organisatieontwikkelingstrajecten verlopen nooit exact volgens de oorspronkelijke planning (het spoorboekje). Het zijn trektochten vol onzekerheden in een omgeving die voortdurend verandert. Daardoor zullen regelmatig aanpassingen nodig zijn van de eindbestemming, de route en de snelheid die bij het vertrek gemeenschappelijk zijn vastgesteld. Een belangrijk aspect is dan ook om mensen om te leren gaan met de onzekerheden van een trektocht (transitiemanagement). Door gedurende het proces steeds aandacht te besteden aan de behaalde successen, wordt het vertrouwen in de ingeslagen weg versterkt.

Organisatieontwikkeling vraagt om maatwerk, zorgvuldige timing en flexibiliteit, zowel van de organisatie als van ons als adviseurs. Daarom vinden wij het erg belangrijk om regelmatig met u te bespreken hoe het veranderingsproces verloopt, of de beoogde resultaten bereikt worden en of zich nieuwe feiten of inzichten aandienen die aanleiding geven tot aanpassingen. In het ontwikkelingsproces werken wij standaard met feedback-lussen en toetsen we voortdurend het draagvlak voor de veranderingen. 

Binnen onze trajecten gebruiken we verschillende interventies en methodieken.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer