Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Kinder-, ouder- en leerkrachtkringen

Kringen zijn gespreksgroepen, waarin de deelnemers met elkaar praten over voor hen belangrijke en relevante thema’s. Door met elkaar over bepaalde onderwerpen te praten, ontdekken de deelnemers dat ze niet de enige zijn met belangrijke vraagstukken en leren ze van elkaars verhalen. Door de kringen ontstaan informele netwerken, die elkaar ook buiten de kring ondersteunen.

In 2007 startten de eerste kinderkringen op een basisschool in Diemen, met het doel iets te doen met vroegsignalering. Kinderen brengen immers een groot deel van hun leven door op school. Als binnen een gezin knelpunten of vraagstukken zijn, heeft dit vrijwel zeker uitwerking op de gemoedstoestand van een kind. Kinderen voelen zich verdrietig, boos en/of onzeker. Dit gevoel uit zich vaak in veranderd gedrag op school.
Als signalen snel opgepakt en besproken worden kan escalatie voorkomen worden.

Vanuit de kinderkringen ontstonden vervolgens puberkringen, jongerenkringen, ouderkringen en leerkrachtkringen.

De methodiek

De kring komt eens in de één à twee weken onder begeleiding van een (gecertificeerde) procesbegeleider bij elkaar. De bijeenkomsten duren een uur voor de kinderen tot twee uur voor de ouder- en leerkrachtkringen. Er is maar één regel, waar iedereen zich aan moet houden: “Alles wat tijdens de kring wordt gezegd, blijft in de kring”.

Er zijn heel duidelijke afspraken over wat er in de kringen besproken wordt: alles blijft binnen de kring. Het verbaast mij dat er al die jaren niets op het schoolplein terecht komt. De kinderen houden zich wonderbaarlijk goed aan deze afspraak.
- schoolleiding

kinderkringDe uitgangspunten van de methodiek zijn:

De deur staat voor iedereen open
Deelnemers hebben geen probleem, dus geen sticker en dus geen verwijzing nodig. Affiniteit met het overstijgende thema (verliefd zijn, pesten, opvoeden, lesgeven, naar een nieuwe school, ik voed anders op dan mijn partner) verbindt de deelnemers.

De deelnemers zijn de (ervarings)deskundige
De deelnemers bepalen samen het gespreksthema. Door de aandacht te richten op de aanwezige expertise en ervaringen wordt het zelfoplossend vermogen van de deelnemers aangesproken. Hierdoor krijgen de deelnemers meer zelfvertrouwen.

ouderkring

Er wordt niet geoordeeld
De begeleider begeleidt het proces, zonder zijn/haar eigen normen en waarden op te leggen. Een aantal groepen draait na een aantal jaren begeleiding, zelfs volledig autonoom.

Er wordt waarderend gekeken
De aandacht gaat uit naar wat er wel goed gaat en waardoor het goed gaat. Dit wordt vervolgens ingezet om toe te werken naar de gewenste situatie. Dit zorgt voor lichtheid in het proces en genereert concrete handvatten.

Er is aandacht voor het proces
Een gesprek tussen twee mensen kan soms al lastig zijn, een gesprek met een hele groep vraagt echter nog meer communicatieve vaardigheden van de deelnemers. De begeleider besteedt veel aandacht aan de communicatie. Allereerst natuurlijk het luisteren naar elkaar en elkaar laten uitpraten. De begeleider geeft door voorbeeldgedrag en/of door te interveniëren in het proces aandacht aan verschillende talenten van de deelnemers.

Transities

De kringen sluiten zeer goed aan bij de uitgangspunten van de transities: 

  • Voorkomen in plaats van genezen: investeren in preventie.
  • Uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden. Empowerment.
  • Inzet eigen sociale netwerk.
  • De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen.
  • Dicht bij huis: ondersteuning en participatie dichter bij de burger, op lokaal niveau.

Inmiddels is een twintigtal trainers opgeleid om de kringen op te zetten en te begeleiden. Op veel scholen zijn de kringen succesvol geïmplementeerd.

De gemeente Diemen is in deze koploper. In deze gemeente worden op vrijwel alle basisscholen kinderkringen georganiseerd. Tevens zijn alle ouder en kind adviseurs (voorheen schoolmaatschappelijk werk) er getraind om kringen te begeleiden.

Op 19 maart 2009 ontving Maartje Jongen voor de ontwikkeling van kinder- en ouderkringen in het onderwijs de Marie kamphuisprijs. Een prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon en/of instelling die een innovatieve methodiek op het gebied van het maatschappelijk werk ontwikkeld heeft.

“Ik ga naar de kinderkring omdat je het daar kunt hebben over dingen waar je liever niet met je ouders over praat of met je juf”
L. 10 jr

“Ik vind de kinderkring heel leuk, omdat het er altijd gezellig is. Je kan alles kwijt wat je wil vertellen of wat je dwars zit. De begeleider is heel aardig en niemand vertelt iets door. Ik heb er altijd zin in. Als je ergens mee zit dan helpen de andere kinderen je en krijg je tips. Wel jammer dat het maar één keer in de week is”.
J. 12 jaar

Sms van meisje dat ondertussen op de middelbare school zit:
“Lieve Maartje, hoe gaat het nu met de kinderkringen? Doen er veel kinderen mee? Ik mis de kringen wel heel erg!”
K. 13 jaar

“Ouderkringen zijn erg waardevol omdat je door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders steviger in je schoenen komt te staan. Je kunt als ouder niet op alle problemen zelf een oplossing verzinnen – in een groepje kom je veel verder. Een goede gespreksleider – die complimentjes geeft en iedereen positief stimuleert in zijn gedrag, is fantastisch. Een initiatief dat zeker voortgang moet krijgen”.
M. vader van L. 13 jaar, A. 8 jaar en J. 6 jaar

“Als alleenstaande ouder is het erg prettig om over bepaalde dingen te kunnen praten. Je wilt je kinderen zo goed als het kan ‘opvoeden’. Daarom is een ouderkring voor mijzelf erg prettig. Alle onderwerpen die je zelf, of een andere ouder aandraagt worden besproken.”
I. moeder van S. 11 jr en L. 8 jr

“Ouderkringen kunnen het metselwerk vormen tussen ouders en scholen en ook weer voor ouders onderling. Uiteindelijk zijn het de kinderen die hier de vruchten van plukken!”
W. moeder van A. 10 jaar en M. 6 jaar

“De kinder-en ouderkringen sluiten aan bij de kern van het maatschappelijk werk. Ze zijn charmant in hun eenvoud, praktisch gericht en makkelijk in te voeren in het maatschappelijk werk op scholen.”
Juryrapport Marie Kamphuisprijs

Lees hier meer over de kringen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer