Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

In de ban van Eigenaarschap

"Sinds Januari werken we met zelfstandige/zelfsturende teams. Leuk bedacht, maar de samenwerking loopt niet altijd even effectief en plezierig. Niet iedereen lijkt zich even veel in te zetten, verantwoordelijkheden zijn niet gelijk verdeeld en sommige talenten blijven onbenut. Geregeld hebben we discussies over taken en rollen."

Aan de hand van een uitnodigend spelbord en concrete voorbeelden uit de werkpraktijk gaan de betrokkenen met elkaar in gesprek. 
Via de kernbegrippen betrokkenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap bespreken we hoe het bijbehorende gedrag bijdraagt aan een effectievere en prettigere samenwerking.

circusspel

Het spel nodigt uit om elkaar op een waarderende manier feedback te geven, zodat mensen weer eens horen waar ze goed in zijn en waar nog winst te behalen is.

Ter plekke worden nieuwe afspraken gemaakt en acties geïdentificeerd, om het in de toekomst handiger aan te pakken.

Tijdens de dialoog is de metafoor van het circus enorm helpend. Het circus is immers bij uitstek een organisatie waarin:

 • mensen, acts en entourage samen het circus vormen
 • acts aan moeten sluiten bij de wensen van het publiek
 • mensen doen waar zij goed in zijn
 • alle artiesten verantwoordelijk zijn voor de eigen act
 • competenties op peil moeten worden gehouden
 • acts moeten worden vernieuwd en doorontwikkeld
 • het circus steeds weer verder reist.

Resultaat

 • ieders motivatie is duidelijk
 • er is gemeenschappelijke taal over kernbegrippen in de samenwerking
 • taken en verantwoordelijkheden zijn benoemd en (her)verdeeld
 • concrete ontwikkel/vervolgacties zijn benoemd en belegd.

Voor wie

 • Startende teams, of bestaande teams, die ondernemender en daadkrachtiger willen worden, meer resultaat willen bereiken.
 • Teams, die op een luchtige manier en toch resultaatgerichte manier, het gesprek willen voeren over de samenwerking.
 • Teams, waarvan meer eigenaarschap verwacht wordt.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer