Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Methodieken

De methodieken die wij gebruiken sluiten aan bij onze visie op veranderen en ontwikkelen. Als het gaat over veranderen en ontwikkelen in de sociale context, dan is ons uitgangspunt dat niemand de waarheid heeft. Alle betrokkenen hebben hun eigen unieke perspectief op de werkelijkheid. De kunst is om die verschillende perspectieven zodanig met elkaar te verbinden dat er beweging in de gewenste richting ontstaat. Om dit te faciliteren maken we gebruik van een scala aan methodieken.  

Het Dialoogspel

Luuk Poorthuis, de tekenaar met wie we veelvuldig samenwerken, heeft ons kleurrijke klantenbestand op een prachtige manier in beeld gebracht. Het idee is ontstaan tijdens een brainstorm over hoe we dat wat we in gang gezet hebben bij de klant beter kunnen borgen.

Zo ontwikkelde zich via zijn tekening een teamspel: het Dialoogspel

Lees meer

Waarderend onderzoeken

De methode, of liever gezegd filosofie, die wij als THP hanteren is gebaseerd op het ontdekken, laten zien en stimuleren van de kracht en de kwaliteiten van individuen in organisaties om tot uitzonderlijke prestaties te kunnen komen. Wij geloven dat kracht en kwaliteit nieuwe kracht, kwaliteit en een versnelde vooruitgang genereren. Waarderen onderzoeken (ook wel aangeduid met de letters AI hetgeen staat voor Appreciative Inquiry) is in de uitvoering (ver)beeldend én concreet en de oplossingsrichtingen en acties zijn toekomstgericht.

Lees meer

S.O.S. meting op online leeromgeving

Metingen en zelftesten

S.O.S. meting op online leeromgeving

Om de ontwikkeltrajecten te ondersteunen maken we gebruik van, deels door anderen en deels door onszelf ontworpen, testmateriaal. We kunnen de metingen online aanbieden en, indien gewenst, ook het logistieke proces begeleiden.

Lees meer

Kinder-, ouder- en leerkrachtkringen

Kringen zijn gespreksgroepen, waarin de deelnemers met elkaar praten over voor hen belangrijke en relevante thema’s. Door met elkaar over bepaalde onderwerpen te praten, ontdekken de deelnemers dat ze niet de enige zijn met belangrijke vraagstukken en leren ze van elkaars verhalen. Door de kringen ontstaan informele netwerken, die elkaar ook buiten de kring ondersteunen.

Lees meer

Intervisie - samenwerkende mieren

Intervisiecirkel

Intervisie - samenwerkende mieren

Intervisie is een collegiale uitwisseling waarbij het gaat om het oplossen van problemen die hun oorsprong vinden in het werk. Het is een manier van collegiale ondersteuning die de deskundigheid activeert die bij collega's aanwezig is. Intervisie kenmerkt zich door een taakgerichte en resultaatgerichte aanpak. 

Lees meer

Het maken van een veranderverhaal

Alles hangt met alles samen en de wereld is continue in verandering. Ook organisaties hebben hiermee te maken en doen er al het mogelijke aan deze complexiteit het hoofd te bieden. Op verschillende manieren leidt dit, op verschillende afdelingen, tot veel verschillende verbeter- en veranderactiviteiten. In het gunstigste geval versterken deze elkaar, maar onze ervaring is dat ze elkaar regelmatig tegenwerken.

Lees meer

Wereldcafé

Het Wereldcafé is een innovatieve werkvorm om mensen op een zinvolle wijze met elkaar in gesprek te brengen. 

Deze dialoogvorm wordt ingezet om belangrijke vraagstukken in beweging te brengen en draagvlak en handjes te organiseren om de vrijgekomen oplossingen te vertalen naar concrete acties.

Lees meer

In de ban van Eigenaarschap

"Sinds Januari werken we met zelfstandige/zelfsturende teams. Leuk bedacht, maar de samenwerking loopt niet altijd even effectief en plezierig. Niet iedereen lijkt zich even veel in te zetten, verantwoordelijkheden zijn niet gelijk verdeeld en sommige talenten blijven onbenut. Geregeld hebben we discussies over taken en rollen."

Aan de hand van een uitnodigend spelbord en concrete voorbeelden uit de werkpraktijk gaan de betrokkenen met elkaar in gesprek. 
Via de kernbegrippen betrokkenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap bespreken we hoe het bijbehorende gedrag bijdraagt aan een effectievere en prettigere samenwerking.

Lees meer

De Windmolen

Een model voor grensoverstijgend samenwerken

Binnen en tussen gemeenten wordt steeds meer samengewerkt om de complexe vraagstukken van nu het hoofd te bieden. Dit verloopt niet altijd even succesvol. Wij gingen het veld in met de vraag: wat maakt in gemeenteland de ene samenwerking tot een gedwongen huwelijk en de andere tot een succesvolle relatie?

Lees meer

Elektronische Leeromgeving

E-learning

Elektronische Leeromgeving

Als ondersteuning bij onze trainingen en coachingstrajecten maken we regelmatig gebruik van de mogelijkheden van blended learning: live contactmomenten in combinatie met online trainingsvideo's, video observaties, opdrachten en metingen/zelftesten. Hiervoor hebben wij een elektronische leeromgeving ontwikkeld waarin cursussen helemaal op maat kunnen worden gemaakt voor een bepaald project.

Lees meer

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer